Diensten Vijf fasen NGE-bodemonderzoek

REASeuro heeft een totaalaanpak ontwikkeld bestaande uit 5 afzonderlijke fasen waaruit het volledige Niet Gesprongen Explosieven (NGE)-bodemonderzoek bestaat. Door deze aanpak krijgt u als opdrachtgever overzicht in het volledige NGE-bodemonderzoek.
Een belangrijk onderdeel van de totaalaanpak is het voorlichten en opleiden van uw personeel dat betrokken is of nog gaat worden bij de uitvoering van het project. REASeuro heeft een eigen opleidingscentrum waar toezichthoudend personeel van opdrachtgevers optimaal wordt voorbereid op hun taak.

Fase 1, Historisch Vooronderzoek | REASeuro Fase 2, Projectgebonden Risicoanalyse | REASeuro Fase 3, Projectplan | REASeuro Fase 4, Uitvoering | REASeuro Fase 5, Oplevering | REASeuro