Diensten Advies

Advies | REASeuro Een kwalitatief goed advies kan u veel tijd en geld besparen.
Met dit doel voor ogen adviseert REASeuro over alle explosieven-vraagstukken. Daarbij geeft REASeuro een realistische en eerlijke kostenindicatie voor de mogelijk te nemen vervolgstappen binnen uw project. Daarom zijn onze adviezen praktisch en helder.

REASeuro adviseert en ondersteunt grotendeels binnen zes gebieden.

 

 • Historisch Vooronderzoek – Niet Gesprongen Explosieven (HVO-NGE)
  Het HVO-NGE informeert u over het mogelijke risico op explosieven binnen uw project. Ons team van academische historici en Senior OCE-deskundigen inventariseert, beoordeelt en evalueert de oorlogshandelingen die mogelijk hebben geleid tot het achterblijven van explosieven in het werkgebied. Hiervoor beroepen zij zich op feitelijk bronmateriaal. Het HVO-NGE voldoet aan de WSCS-OCE, de branchebrede richtlijn, maar raadpleegt ook aanvullende bronnen om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te vormen van het werkgebied. Tot slot adviseert REASeuro met het HVO-NGE over de te nemen vervolgstappen binnen uw project.


  Flyer - GIS

  Inmiddels heeft REASeuro een enorme kennisbank opgebouwd met feitelijk materiaal, zoals luchtfoto’s, literatuur, rapporten en kaarten. Om deze informatie geografische te plaatsen is voor REASeuro een op maat gemaakt Geografisch Informatie Systeem (GIS) ontwikkeld. Zo kunnen we onze bevindingen uit het vooronderzoek eveneens visueel aan u rapporteren.
 • Projectgebonden Risicoanalyse – Niet Gesprongen Explosieven (PRA-NGE)
  Advies | REASeuro Is uit het HVO-NGE gebleken dat binnen uw project risico bestaat op het aantreffen van explosieven? Dan biedt de PRA-NGE uitkomst. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid bij het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden. Het doel is om risico’s en onvoorziene kosten uit te sluiten. Deze op maat gemaakte handleiding helpt bij het veilig en doelgericht uitvoeren van uw project. Indien hierbij maatregelen noodzakelijk zijn adviseert de PRA-NGE u over de best toepasbare oplossingen voor uw werkzaamheden. Ook staan hierin de doorlooptijd van deze maatregelen en het benodigde budget. Zo weet u op tijd waar u aan toe bent en houdt u controle over uw project.
 • Suppletieverzoek
  Advies | REASeuro Voor de kosten van opsporing naar NGE kan, onder voorwaarden, een bijdrage (suppletie) vanuit de Rijksoverheid worden verkregen. Deze bijdrage wordt uitsluitend uitgekeerd aan gemeenten en gebeurt via het ophogen van het Gemeentefonds. REASeuro levert begeleiding en ondersteuning bij het aanvragen van deze bijdrage, door het opstellen van budgetramingen en raadsvoorstellen, die nodig zijn voor het indienen van een suppletieaanvraag. De basis voor het verzoek en het raadsbesluit worden gevormd door het HVO-NGE en de PRA-NGE.
 • Geïmproviseerde explosieven
  De wereld verandert. Binnen bedrijven en organisaties kan de terroristische dreiging reëel zijn waarbij mogelijk geïmproviseerde explosieven gebruikt worden. De veiligheid van mensen staat bij een dergelijke criminele of terroristische dreiging voorop. REASeuro kan u hierbij adviseren en ondersteunen. Hierbij kunt u onder andere denken aan:
  • Het in kaart brengen van aanslaggevoelige plaatsen en/of processen binnen uw organisatie.
  • Het optimaliseren van draaiboeken, noodplannen en hulpverleningsplannen.
  • Het ondersteunen van uw bewakings- en beveiligingsactiviteiten.
  • Het adviseren in het nemen van preventieve maatregelen.
  • Het ondersteunen van forensische activiteiten.
 • Projectmanagement
  Advies | REASeuro Mist u de capaciteit en kennis voor het uitvoeren van uw project? Indien gewenst kan REASeuro optreden als projectmanager, toezichthouder, deelnemen aan het projectteam of uw projectmedewerkers opleiden. Ook het adviseren of bijstellen van projectplannen behoort tot de mogelijkheden. Niet één project is hetzelfde, daarom zijn onze diensten altijd maatwerk en streven wij naar een nauwe samenwerking met de opdrachtgever.
 •  
 • Aanbestedingen
  REASeuro beschikt over de specialistische kennis en jarenlange ervaring om u te begeleiden bij aanbestedingen. We zorgen ervoor dat een juiste en heldere aanbestedingsprocedure wordt opgesteld.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marco Taks – Hoofd Advies