Diensten Exameninstelling RCC

REASeuro Competence Centre is een gecertificeerde exameninstelling conform het WSCS-OCE*. Hierdoor hebben wij de mogelijkheid cursisten na hun opleiding te certificeren voor:

  • Basiskennis OCE
  • Assistent OCE-deskundige
  • OCE-deskundige
  • Senior OCE-deskundige

 
De landelijke theorie- en praktijkexamens - opgesteld volgens het WSCS-OCE - worden afgenomen bij ons opleidingscentrum. De praktijkexamens worden afgenomen op het oefenterrein naast ons opleidingscentrum. Ook stellen wij onze (onschadelijke) munitiecollectie beschikbaar voor examens.

* Het WSCS-OCE (Werkveldspecifiek certificatieschema Opsporen Conventionele Explosieven) heeft betrekking op het opsporen van conventionele explosieven die in de (water)bodem zijn achtergebleven tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dit werkveldspecifieke certificatieschema is opgesteld door de stichting Certificatie Vuurwerk & Explosieven (SCVE) en vastgesteld door het Ministerie van SZW. Het WSCS-OCE is verankerd in de Arbo-wet en van kracht voor het werken in OCE verdacht gebied.

Inschrijven

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kim Beke – Hoofd Opleidingen