Diensten Fases / Historisch Vooronderzoek

Fase 1, Quickscan | REASeuro Het HVO-NGE informeert u over het mogelijke risico op explosieven binnen uw project. Ons team van academische historici en Senior OCE-deskundigen inventariseert, beoordeelt en evalueert de oorlogshandelingen die mogelijk hebben geleid tot het achterblijven van explosieven in het werkgebied. Hiervoor beroepen zij zich op feitelijk bronmateriaal. Het HVO-NGE voldoet aan de WSCS-OCE, de branchebrede richtlijn, maar raadpleegt ook aanvullende bronnen om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te vormen van het werkgebied. Tot slot adviseert REASeuro met het HVO-NGE over de te nemen vervolgstappen binnen uw project.

Inmiddels heeft REASeuro een enorme kennisbank opgebouwd met feitelijk materiaal, zoals luchtfoto’s, literatuur, rapporten en kaarten. Om deze informatie geografische te plaatsen is voor REASeuro een op maat gemaakt Geografisch Informatie Systeem (GIS) ontwikkeld.
Zo kunnen we onze bevindingen uit het vooronderzoek eveneens visueel aan u rapporteren.

neem contact op