Diensten Fases / Proces-verbaal van Oplevering

Fase 5, Oplevering | REASeuro Na afloop va de opsporingswerkzaamheden wordt door REASeuro een Procesverbaal van Oplevering opgesteld. Dit Proces-verbaal bevat de volgende onderwerpen:

  • het werk- / opsporingsgebied geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving (GBKB) met daarop aangegeven de ligging ten opzichte van het Rijksdriehoeknet (door middel van RD-coordinaten)
  • een omschrijving van de opdracht
  • een omschrijving van de gebruikte opsporingsmethoden
  • de onderzoeksresultaten
  • de gegevens met betrekking tot de overdracht en (indien van toepassing) de aard van de verwijderde objecten
  • conclussies
  • aanbevelingen

 
Het Proces-verbaal wordt opgeleverd aan de opdrachtgever.

neem contact op