Diensten Opleidingen / Lezingen, seminars & workshops op maat

Behalve trainingen op maat, kan REASeuro ook lezingen, seminars & workshops op het gebied van IED-incidenten voor u verzorgen. Aansluitend op uw behoeften wordt in goed onderling overleg de inhoud, duur en groepsgrootte samengesteld.

REASeuro werkt altijd en alleen met gekwalificeerde en ervaren specialisten voor het samenstellen en geven van de presentatie.

De inhoud
Op het gebied van ‘aanpak, inzicht en schadebeperking bij IED-incidenten’ wordt bijvoorbeeld een bomdreiging binnen ondernemingen onder de loep genomen. Er kan worden doorgenomen hoe een organisatie dient te reageren bij het (telefonisch) ontvangen van een bommelding en welke mogelijkheden en afwegingen er kunnen zijn om een locatie wel of niet te ontruimen. De procedures en verantwoordelijkheden bij incidenten kunnen aan bod komen. U wordt bijvoorbeeld geadviseerd hoe om te gaan met kortdurende en langdurige IED-incidenten binnen uw onderneming.

Informatie
Voor de mogelijkheden, vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kim Beke – Hoofd Opleidingen