Diensten Uitvoering

Overheden en bedrijven kunnen bij REASeuro niet alleen terecht voor een brede scoop aan Advies en Opleidingen, maar ook voor het opsporen en ruimen* van explosieven.
Wij beschikken over specialisten met ruime EOD-ervaring en maken gebruik van de meest geavanceerde detectie- en analysetechnieken. Zowel nationaal als internationaal willen wij onze opdrachtgevers ontzorgen door het leveren van oplossingen, kwaliteit en vooral veiligheid.

* Het ruimen van explosieven is in Nederland voorbehouden aan de Explosieven OpruimingsDiensten (EOD) van het Ministerie van Defensie. REASeuro draagt op internationaal niveau wél bij aan het zorgvuldig demonteren en/of vernietigen van explosieven.

REASeuro kan u van dienst zijn bij het opsporen van alle soorten Niet Gesprongen Explosieven, zowel op het gebied van conventionele explosieven (explosieven gebruikt tijdens oorlogshandelingen) als geïmproviseerde explosieven (de zogenaamde bompakketjes). Verder kan REASeuro ook de afvoer en vernietiging van componenten die een explosieve stof bevatten verzorgen.

Spontaan aantreffen van explosieven
Het aantreffen van explosieven leidt direct tot gevaar voor uw medewerkers, de omgeving en het milieu. Het gevolg hiervan is meestal een ongewenste vertraging binnen uw project doordat de werkzaamheden tijdelijk moeten worden stilgelegd. Bij het spontaan aantreffen van explosieven mist u grip op uw planning. Op dat moment is REASeuro in staat om een acute oplossing te bieden om de onvoorziene kosten en het tijdsverlies binnen uw project zoveel mogelijk te beperken.

Voorkomen is beter dan genezen
Het is natuurlijk beter om ruim voor de uitvoering van uw project het explosievenprobleem inzichtelijk te hebben. Een kwalitatief goed advies sluit het risico van tijdsverlies en onvoorziene kosten uit indien er vooraf een gedegen NGE-bodemonderzoek is gedaan.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mark Kouwenhoven – Commercieel Manager