Diensten Uitvoering / Opsporen Niet Gesprongen Explosieven

OPSPOREN NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN

Uitvoering | REASeuro Voordat onze deskundigen op locatie aan de slag kunnen gaan, wordt er een gedegen Projectplan opgesteld. Hierin worden alle betrokken partijen volledig geïnformeerd over de te volgen procesgang en werkwijze ten aanzien van bijvoorbeeld locatiespecifieke omstandigheden, veiligheid, verantwoordelijkheden en communicatie. Hierdoor wordt een efficiënte en doelmatige aanpak gerealiseerd om te komen tot de gewenste eindsituatie.

Uitvoering – Niet Gesprongen Explosieven (UV-NGE)
Nadat het Projectplan in overleg met de betrokken partijen is vastgesteld en goedgekeurd, kan de daadwerkelijke opsporing worden uitgevoerd en eventuele ruiming worden gecoördineerd.

 • Uitvoering | REASeuro Detectie
  Bijna elk project in uitvoering begint met het uitvoeren van een detectieonderzoek. Hierbij wordt de aanwezigheid van (mogelijke) explosieven vastgesteld, door het met behulp van detectieapparatuur uitvoeren van een meting en de beoordeling van deze meetgegevens.


 • Benaderen
  Bij het benaderen wordt de exacte ligplaats én diepte van gedetecteerde objecten 3-dimensionaal vastgesteld. Door het laagsgewijs ontgraven, handmatig of met beveiligde machines, wordt het object blootgelegd.
 • Identificeren
  Tijdens het identificeren kan worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van een explosief en kan worden bepaald om welk soort explosief het gaat.
 • (Tijdelijk) veiligstellen
  Na het benaderen en identificeren worden de eventuele risico’s bepaald en wordt het explosief tijdelijk veiliggesteld om de uitwerkingsrisico’s van het explosief in relatie tot de omgeving te beheersen, tot aan het tijdstip van ruiming of overdracht van het explosief aan de EOD.

 
Vakmensen
REASeuro beschikt over goed opgeleide en ervaren Senior OCE-deskundigen, OCE-deskundigen en Assistent OCE-deskundigen. In combinatie met de juiste detectietechnieken kan REASeuro een oplossing bieden voor elk explosievenprobleem.

Uitvoering | REASeuro Specialismen
REASeuro heeft zich gespecialiseerd in een aantal facetten van het NGE-bodemonderzoek:

 • Realtime dieptedetectie: een methode om snel tot grote dieptes te kunnen detecteren.
 • Waterbodemoppervlaktedetectie: dankzij onze meetapparatuur kunnen we ook grote oppervlakten waterbodem snel en effectief detecteren.
 • Duikwerkzaamheden: samen met onze partner SDS Holland voeren we ook onder water een NGE-bodemonderzoek uit.
 • Munitiescheidingsinstallatie: we kunnen o.a. een munitiescheidingsinstallatie voor baggerspecie inzetten. Hiermee worden hoge producties gehaald en kunnen baggerprojecten waar explosieven kunnen worden aangetroffen snel, veilig en doelmatig worden uitgevoerd.
 • Vernietigen van explosieven: bij meerdere projecten in o.a. Kroatië en Angola heeft REASeuro de aangetroffen explosieven zorgvuldig gedemonteerd en vernietigd.

 

AFVOER EN VERNIETIGING VAN EXPLOSIEVE COMPONENTEN

Uitvoering | REASeuro Voor diverse bedrijven in Nederland en België verzorgen wij de afvoer en vernietiging van componenten die een explosieve stof bevatten. Wij verzorgen het verpakken volgens de vigerende regelgeving, regelen het transport naar de verwerker waarna er een certificaat van de vernietiging wordt verstrekt. Wij verpakken onder andere schiethamerpatronen, seinfakkels of patronen voor technische doeleinden.Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mark Kouwenhoven – Commercieel Manager