Kwaliteit Arbo Milieu

REASeuro beschikt over een zelfstandige afdeling Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM).

Kwaliteit

Kwaliteit is onlosmakelijk verbonden aan het werken met explosieven. REASeuro garandeert kwaliteit in alle facetten van haar dienstverlening, vanaf het eerste contact met onze relaties tot en met de laatste werkzaamheden. REASeuro voldoet aan alle branchegerelateerde regelgeving en is daarnaast ook ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Arbo

Veiligheid is onze “core business”. Niet alleen vanwege het aspect explosieven maar in de ruimste zin. Of het nu gaat om veldwerkzaamheden, de werkomgeving of onderweg zijn; veiligheid is niet alleen een eindproduct maar een voortdurend aandachtspunt.

Milieu

Aandacht voor het milieu speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. REASeuro voelt zich hiervoor verantwoordelijk en wil hieraan een positieve bijdrage leveren. Daarom stelt REASeuro zich ten doel haar werkzaamheden op termijn CO2-neutraal te kunnen verrichten en hiermee te voldoen aan de eisen en wensen in overeenstemming met het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Neem contact op