Kwaliteit Arbo Milieu Certificering

Sinds 2007 mogen alleen gecertificeerde bedrijven conventionele explosieven opsporen. Dit is bepaald in het WSCS-OCE (Werkveldspecifiek Certificatieschema Opsporen Conventionele Explosieven) van het Ministerie van SZW, waaraan REASeuro een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

Al in 1998 ontwikkelde REASeuro het 5-fasenplan binnen het NGE-bodemonderzoek, wat de basis vormt voor het huidige WSCS-OCE.
Vanzelfsprekend voldoet REASeuro volledig aan alle wettelijke verplichtingen, zowel nationaal als internationaal.

Certificeringen
REASeuro is in het bezit van actuele certificeringen:

  • Werkveldspecifiek Certificatieschema Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) voor deelgebied A: Opsporing
  • ISO9001:2015 Kwaliteitsmanagement
  • VCA** gecertificeerd met toepassingsgebied Explosievenopsporing

Neem contact op