Kwaliteit Arbo Milieu Vergunningen

REASeuro beschikt over onderstaande vergunningen c.q. ontheffingen:

  • Ontheffing voor het in bezit hebben van instructiemodellen van wapens van categorie II en munitie van de categorieën II en III, WWM (Wet Wapens en Munitie), artikel 4
  • Ontheffing inzake explosieve munitie, zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet Wapens en Munitie, artikel 2, lid I, cat. II, onder 7 van de WWM en voor het in bezit hebben en vervoeren van munitie, zoals bedoeld in artikel 2, lid 2, cat. II en III van de WWM, ten behoeve van het verrichten van opsporingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de regeling “Eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en opruimer explosieven”
  • Vergunning voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen volgens het Besluit Stralingsbescherming
  • Voor de inzet van bio-sensorische opsporingsmethoden ten aanzien van luchtvracht

Neem contact op