Bommen in Cadzand onschadelijk gemaakt

Bommen in Cadzand onschadelijk gemaakt 12-06-2015 | Voor de kust van Cadzand zijn door Martens en van Oord, Special Diving Services Holland en REASeuro explosieven gevonden tijdens de werkzaamheden voor het project ‘Cadzand-Maritiem’. Voor de kust van Cadzand vindt er kustversterking plaats en er wordt een nieuwe jachthaven op zee gerealiseerd. De explosieven werden in maart gevonden tijdens een niet-gesprongen explosievenonderzoek. De explosieven die op 18 en 20 mei werden vernietigd, waren een zogenoemde een 250-ponder, een contactmijn en een 500-ponder. De EOD bracht de explosieven gecontroleerd tot ontploffing. In een eerdere fase zijn al explosieven op het strand geruimd. Omdat uit historisch onderzoek bleek dat er het plangebied mogelijk niet-gesprongen explosieven aanwezig waren, werd voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden een dergelijk explosievenonderzoek uitgevoerd.

Terug naar het overzicht