Meer slachtoffers door explosieven

Meer slachtoffers door explosieven 28-04-2016 | Er vielen in 2015 ruim 33.000 burgergewonden of -doden door explosieven.

Het aantal burgers dat gedood werd of gewond raakte door de inzet van explosieve wapens is in de afgelopen vijf jaar met meer dan de helft (54 procent) toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Britse monitor Action on Armed Violence (AOAV). Van de ruim 43.700 mensen die omkwamen of gewond raakten bij aanvallen of incidenten met explosieven in 2015 was 76 procent burger. In totaal werden 2.170 incidenten geteld waarbij gewonden of doden vielen door de inzet van conventionele en geïmproviseerde explosieven en wapens.

Toen AOAV in 2011 begon met het verzamelen van de data vielen er 21.500 slachtoffers als gevolg van het gebruik van explosieven, afgelopen jaar was dat ruim 33.000. Ten opzichte van het voorgaande jaar (2014) steeg het aantal burgerdoden en -gewonden in 2015 met 2 procent.

De stijging was afgelopen jaar (wederom ten opzichte van 2014) het grootst in Turkije (7.682 procent), gevolgd door Jemen (1.204 procent) en Egypte (142 procent). Syrië staat op plaats vijf met een toename van 39 procent ten opzichte van 2014.
Een aanmerkelijk deel van de slachtoffers viel als gevolg van aanslagen met de geïmproviseerde explosieven: ruim 16.000 mensen kwamen hierdoor om of raakten gewond. Meer dan de helft van die slachtoffers viel bij zelfmoordaanslagen waarbij een bom werd gebruikt. In totaal werden in 21 landen zelfmoordaanslagen gepleegd door mensen die zichzelf opbliezen. Frankrijk staat, na de gebeurtenissen in november in Parijs, voor het eerst op die lijst.

De meeste doden en gewonden als gevolg van explosief materiaal vielen in Syrië (bijna negenduizend). Jemen en Irak staan op plaats twee en drie. Gekeken naar de staten die zelf het meest gebruik maakten van explosief materiaal staat Jemen bovenaan, gevolgd door Syrië. Terreurgroepering Islamitische Staat is, niet geheel verrassend, de grootste niet-statelijke gebruiker van explosieve wapens.

AOAV claimt niet compleet te zijn met de cijfers: De data van AOAV zijn geen poging om elk slachtoffer of elk incident waar ter wereld vast te leggen. Op basis van deze data kunnen geen conclusies worden getrokken over de totale impact van explosieve wapens op burgers in 2015.” (Bron: NRC; AOAV)

Terug naar het overzicht