Nieuwe Bommenregeling

28-10-2014 | Door het ministerie van BZK is recentelijk de septembercirculaire uitgegeven. De circulaire geeft Gemeenten een actueel beeld over de financiële kaders voor hun begroting. In de circulaire is een paragraaf over de ‘Bommenregeling’ opgenomen. In deze regeling staan de ‘spelregels’ voor gemeenten om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage. Hierin valt te lezen dat de eerder voorgestelde aanpassingen van de ‘Bommenregeling’ definitief doorgaan. Het betreft de volgende wijzigingen:

1. Jaarlijkse bijdragen voor gemeenten die regelmatig met opsporing en ruiming te maken hebben, de zogenaamde ‘veelgebruikers’, is komen te vervallen.
2. Gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam ontvangen niet langer een vaste bedrag voor het opsporen en ruimen van explosieven.
3. Alle gemeenten kunnen in geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van 70% in de kosten ontvangen na het indienen van een raadsbesluit.
4. De mogelijkheid voor het ontvangen van een gemeentefonds ophoging voor opsporen en ruimen van explosieven betreft de werkelijk gemaakte kosten. De mogelijkheid om op basis van toekomstige kosten een bijdrage te ontvangen, is komen te vervallen.

Vanaf 2015 is de vereenvoudigde regeling van kracht.
De septembercirculaire 2014 staat online op deze website onder het kopje ‘downloads’.

Terug naar het overzicht