REASeuro implementeert nieuwe software bij luchtfotoanalyse

REASeuro implementeert nieuwe software bij luchtfotoanalyse 20-08-2015 | De luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog vormen een bron voor het opstellen van Historisch Vooronderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven. Op luchtfoto’s kunnen sporen van oorlogshandelingen zoals kraters, loopgraven en stellingen worden waargenomen. Het is daarbij belangrijk om de luchtfoto-analyse zorgvuldig en nauwkeurig uit te voeren.

REASeuro heeft recent een investering in Software gedaan om deze analyse naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Het betreft het digitaal toepassen van geografische beeldbewerking op de luchtfoto’s onder andere uit de Tweede Wereldoorlog. Toepassingen zijn onder andere het eenvoudig ‘on the fly’ kunnen switchen tussen luchtfoto’s en kaartmateriaal uit verschillende periodes en het vaststellen van de meest gewenste beeldweergaves (donker en licht) voor een bepaald gedeelte van de luchtfoto’s. Daarnaast is het mogelijk om beeldanalyse in stereo uit te voeren. Door deze stereo-aanpak neemt de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de luchtfoto-interpretatie toe. De beelden kunnen met deze aanpak in 3D worden geïnterpreteerd, waardoor het eenvoudiger wordt om eventuele kraters van andere ‘verstoringen’ te kunnen onderscheiden. Daarnaast is een groot voordeel het terugbrengen van de cartografische onnauwkeurigheid. Kortom alles om de maximale waarde uit het beeldmateriaal te kunnen halen.

Praktisch betekent het dat er voor een vooronderzoek met stereo-aanpak twee keer zoveel luchtfoto’s nodig zijn en dat er bijkomende kosten zijn voor de georeferentie (nauwkeurigheid) en de voorbereiding voor de stereo-analyse. Daardoor nemen de kosten voor luchtfoto-analyse toe. Daartegenover staat de kwaliteitsverbetering van het vooronderzoek waardoor risicogebieden meer onderbouwd en nauwkeuriger kunnen worden afgebakend. Hierdoor kan voorkomen worden dat onnodig detectie-onderzoek wordt uitgevoerd waardoor lagere opsporingskosten gerealiseerd kunnen worden in combinatie met veiligheid.

Terug naar het overzicht