Projecten en referenties

REASeuro managing UXO in Offshore Wind! | Projecten | REASeuro
REASeuro managing UXO in Offshore Wind!

Currently REASeuro is highly involved in the developments in the Offshore Wind Industry. (...) Lees meer »

Vlissingen Nolle - Westduin | Projecten | REASeuro
Vlissingen Nolle - Westduin

Het Waterschap Scheldestromen is bezig met de voorbereidingen voor het aanleggen van een natuur compensatie gebied even ten noordwesten van Vlissingen, (...) Lees meer »

Opleiding Handhaving en toezicht op OCE-projecten | Projecten | REASeuro
Opleiding Handhaving en toezicht op OCE-projecten

Naar aanleiding van de Gelderse Bodemdag op 14 november 2013 is REASeuro in gesprek geraakt met de Omgevingsdienst Arnhem over een “maatwerk” opleiding (...) Lees meer »

 
Loenen Kerklaan | Projecten | REASeuro
Loenen Kerklaan

Bij de gemeente Stichtse Vecht bestond reeds enige tijd het vermoeden dat een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog in een perceel in het buurtschap (...) Lees meer »

NGE-Risicokaarten Amersfoort en Oisterwijk | Projecten | REASeuro
NGE-Risicokaarten Amersfoort en Oisterwijk

In de naoorlogse periode zijn de gemeenten Amersfoort en Oisterwijk geconfronteerd met het spontaan aantreffen van niet gesprongen explosieven (NGE) uit de (...) Lees meer »

 
Historisch Vooronderzoek Breskens Zeeweringen | Projecten | REASeuro
Historisch Vooronderzoek Breskens Zeeweringen

Naast het verrichten van gebiedsdekkende onderzoeken, voert REASeuro ook voor specifieke projecten een Historische Vooronderzoek (HVO) uit. (...) Lees meer »

Projectgebonden Risicoanalyse IJssel | Projecten | REASeuro
Projectgebonden Risicoanalyse IJssel

Het waterschap is voornemens om voor het optimaliseren van de oevers (grond)werkzaamheden uit te voeren. In het Historisch Vooronderzoek (...) Lees meer »

Moergestel Heuvelstraat | Projecten | REASeuro
Moergestel Heuvelstraat

In het verleden zijn bij het bewerken van het land door agrariërs aan de Heuvelstraat in Moergestel regelmatig fosforrubber brandbommen 30 lbs (...) Lees meer »

 
Sambeek zomerbedverdieping Maas | Projecten | REASeuro
Sambeek zomerbedverdieping Maas

Het zomerbed van de Maas van Sambeek tot Venlo wordt door Martens en Van Oord met 1,5 tot 4,0 meter verdiept. Uit diverse Historische Vooronderzoeken (...) Lees meer »

Zwolle buitenwaarden | Projecten | REASeuro
Zwolle buitenwaarden

Vanwege de hoge waterstanden in het verleden is besloten om de rivieren meer ruimte te geven. De IJssel is één van deze rivieren. Hiervoor (...) Lees meer »

Neem contact op