Projecten en referenties

NGE-Risicokaarten Amersfoort en Oisterwijk

In de naoorlogse periode zijn de gemeenten Amersfoort en Oisterwijk geconfronteerd met het spontaan aantreffen van niet gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog. Als gevolg van deze vondsten zijn er in de gemeente verscheidene opsporingsacties verricht. Er bestond echter geen inzicht in de risicogebieden waar NGE zouden kunnen worden aangetroffen. Aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid is in toenemende mate de behoefte ontstaan om alle risico’s inzake mogelijk achtergebleven NGE in kaart te laten brengen.

In 2013 heeft REASeuro voor beide gemeenten, door een grote hoeveelheid bronnenmateriaal te raadplegen, in kaart gebracht op basis van welke oorlogshandelingen er waar NGE kunnen worden aangetroffen. Aan de hand van deze kaart zijn de risico’s inzake het aantreffen van NGE inzichtelijk en weet de gemeente vooraf of er in een bepaald project rekening gehouden dient te worden met het aantreffen van NGE. Met de risicokaarten is het nu mogelijk geworden om beleid te maken voor toekomstige projecten in de gemeenten.

» Lees hier de referentie van Vic Boemaars - Coördinator integrale veiligheid Gemeente Oisterwijk

» Lees hier de referentie van Megan Ladiges - Accounthouder Conventionele Explosieven Gemeente Amersfoort