Projecten en referenties

Historisch Vooronderzoek Breskens Zeeweringen

Naast het verrichten van gebiedsdekkende onderzoeken, voert REASeuro ook voor specifieke projecten een Historische Vooronderzoek (HVO) uit. Een voorbeeld is het HVO uitgevoerd voor projectbureau Zeeweringen in september 2012. Het projectbureau was voornemens om werkzaamheden te verrichten aan de dijk te Breskens. Uit het HVO bleek dat in het werkgebied ten tijde van de Tweede Wereldoorlog veelvuldige geallieerde bombardementen, intensieve artilleriebeschietingen en grondgevechten tijdens de bevrijding van Breskens in oktober 1944 hebben plaatsgevonden.

Het werkgebied is daarom afgebakend als verdacht gebied. Vanwege het feit dat de opdrachtgever geconfronteerd was met een korte doorlooptijd voor het realiseren van het project heeft REASeuro een studie gemaakt van de risicovolle werkzaamheden en op basis daarvan een pragmatische opsporingsmethode geadviseerd.