Projecten en referenties

Projectgebonden Risicoanalyse IJssel

Het waterschap is voornemens om voor het optimaliseren van de oevers (grond)werkzaamheden uit te voeren. In het Historisch Vooronderzoek voor het gehele stroomgebied IJssel zijn NGE-Risicogebieden afgebakend. In deze Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) is gekeken of in de afgebakende risicogebieden na de oorlog al ingrijpend grondverzet/ (grond)werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

Daarnaast is bekeken wat de aard van de uit te voeren werkzaamheden in relatie met de te verwachten NGE was. Per oever is bepaald of er opsporingswerkzaamheden moesten plaatsvinden en indien dit het geval was, zijn de kosten en doorlooptijd berekend. Op basis van de budgetraming is het waterschap in staat gebleken om een reƫle projectplanning op te stellen.