Projecten en referenties

Megan Ladiges - Accounthouder Conventionele Explosieven Gemeente Amersfoort

 

“In WOII hebben in Amersfoort gevechtshandelingen plaatsgevonden. Omdat aanwezigheid van CE in de bodem een risico kan vormen ten aanzien van de openbare veiligheid en Arbo veiligheid, was er behoefte om de verdachte gebieden in kaart te brengen.

Na een offerteronde viel de keuze op REASeuro om een Historisch Vooronderzoek met bijbehorende kaartlagen voor de gehele gemeente Amersfoort te laten uitvoeren. De diversiteit van de gebeurtenissen in de oorlog maakte dit een omvangrijke klus waarvoor veel materiaal geraadpleegd is.

De deskundigheid, zorgvuldigheid en toewijding waarmee het team van REASeuro zijn werk deed, heeft geresulteerd in een HVO en kaartmateriaal dat helder en werkbaar is en het uitgangspunt voor de werkwijze ten aanzien van NGE in gemeente Amersfoort.
Communicatie en overlegmomenten waren hierbij belangrijk omdat zowel de materie als de werkwijze nieuw was voor onze organisatie.

Het meedenken, adviseren en maatwerk van REASeuro is opvallend goed.
Door de ervaring, betrouwbaarheid en service van REASeuro is het goed samenwerken bij verdere planvorming, implementatie, subsidieaanvraag en bij detectie en benadering.

Als adviseurs zijn de mensen van REASeuro voor mij heel belangrijk, ik kan altijd terecht met vragen en het gezamenlijk optrekken met mooi resultaat is voor beide kanten een plezier.
Ik kan REASeuro dan ook van harte aanbevelen.”

Megan Ladiges
Accounthouder Conventionele Explosieven
Gemeente Amersfoort