Projecten en referenties

Vic Boemaars - Coördinator integrale veiligheid Gemeente Oisterwijk

 

“De Tweede Wereldoorlog is niet onopgemerkt aan gemeente Oisterwijk voorbij gegaan. In de gemeente hebben veel oorlogshandelingen plaatsgevonden waardoor conventionele explosieven (CE) in de bodem kunnen zijn achtergebleven. De aanwezigheid van CE in de bodem vormt een risico in het kader van de openbare veiligheid en Arbo veiligheid. Indien grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd bestaat er kans op een ongecontroleerde explosie. En in onze gemeente stonden een aantal bouwplannen op stapel.

Dit was voor ons aanleiding om dit probleem grondig aan te pakken. Daarom hebben wij REASeuro ingehuurd om samen met ons daarmee aan de slag te gaan. Zij hebben expertise op dit terrein en konden ons ook begeleiden in het aanvragen van een uitkering bij het rijk. Dat alles heeft geresulteerd in een zeer uitgebreid historisch vooronderzoek op basis waarvan alle plaatsen in beeld zijn gebracht waar zich eventueel nog explosieven zouden kunnen bevinden. Dit noemen we de bodembelastingkaart, volledig historisch onderbouwd met data en foto’s uit de oorlog. Een prachtig naslagwerk is daarvan het resultaat. En ook de financiering voor 70% door het rijk is door middel van een raadsbesluit tot stand gekomen.

Ook de uitvoering van de werken die gedaan moesten worden, zoals het ruimen van een 70-tal fosforbommen (geheel of gedeeltelijk) in de Heuvelstraat in Moergestel en de vernietiging daarvan samen met de EODD was een grote klus. Dit is door de uitstekende samenwerking met REASeuro tot volle tevredenheid uitgevoerd.

Thans zijn we bezig met het onderzoek op het grote complex van de KVL-fabriek in Oisterwijk, dat samen met de provincie toe stand wordt gebracht. En voor de toekomst staan er nog een aantal gebieden te onderzoeken, voordat daar projecten uitgevoerd mogen worden. Als projectbegeleider van de gemeente Oisterwijk kan ik REASeuro van harte aanbevelen. Als partner bij de ruiming van conventionele explosieven zijn zij voor ons onmisbaar gebleken. En over de uitvoering van de opdrachten en de samenwerking kunnen wij alleen maar uiterst tevreden zijn. Dus als je als gemeente met dit probleem geconfronteerd wordt, zeg ik uit eigen ervaring: ga naar REASeuro en je hebt een goede, betrouwbare en ervaren partner.”

Vic Boemaars
Coördinator integrale veiligheid
Gemeente Oisterwijk