Projecten en referenties

Sambeek zomerbedverdieping Maas

Het zomerbed van de Maas van Sambeek tot Venlo wordt door Martens en Van Oord met 1,5 tot 4,0 meter verdiept. Uit diverse Historische Vooronderzoeken blijkt dat dit gedeelte van de Maas verdacht is op een grote hoeveelheid Niet Gesprongen Explosieven. Omdat diverse kalibers NGE aangetroffen kunnen worden en het verder gebruik van de opgenomen Maasbodem locatieafhankelijk is, is samen met Martens en Van Oord een plan van aanpak opgesteld.

Het totale NGE-bodemonderzoek omvat diverse facetten zoals waterbodemoppervlaktedetectie, duikbenaderen, beveiligd baggeren en munitiescheiding door middel van zeven. Voor het beveiligd baggeren is door Martens en Van Oord een speciaal schip gebouwd, waarbij REASeuro de adviezen heeft gegeven om er voor te zorgen dat het schip zodanig beveiligd is dat bij een explosie het personeel en de omgeving geen letsel of schade oplopen.