Projecten en referenties

Zwolle buitenwaarden

Vanwege de hoge waterstanden in het verleden is besloten om de rivieren meer ruimte te geven. De IJssel is één van deze rivieren. Hiervoor vindt herinrichting van de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden bij Zwolle plaats. Ook hier is uit Historisch Vooronderzoek gebleken dat het gebied verdacht is op het aantreffen van Niet Gesprongen Explosieven, met name op afwerpmunitie ofwel vliegtuigbommen. Tijdens het NGE-bodemonderzoek dat REASeuro heeft uitgevoerd zijn tot heden twee vliegtuigbommen gevonden: één van 500 lbs en één van 1000 lbs.

Vanwege de aanwezigheid van de IJssel, de spoorbrug en een fietsdijk binnen de gevarenzone is besloten om de twee vliegtuigbommen ter plaatse ter vernietigen. Hiervoor heeft REASeuro een draaiboek opgesteld en zijn overleggen geweest met alle betrokken partijen. Op 31 juli zijn de bommen daadwerkelijk tot ontploffing gebracht. De overlast voor omwonenden, scheepvaart en treinverkeer was hierbij minimaal dankzij de goede voorbereidingen van alle partijen.

Video: Bommen tot ontploffing gebracht zwolle