Toe aan een explosieve uitdaging?

REASeuro

REASeuro (Riel Explosive Advice & Services Europe B.V.) is een bedrijf dat is gespecialiseerd in explosieven opsporing. Sinds de oprichting in 1998 werken wij met een team van enthousiaste specialisten aan het realiseren van onze visie: het op maatschappelijk verantwoorde wijze oplossen van vraagstukken met betrekking tot explosieven in de breedste zin van het woord. REASeuro biedt haar diensten wereldwijd aan.

Bekijk hier onze vacature: Kraan/graafmachinist (fulltime)

 


 

Ter versterking van onze afdeling Operaties zoeken wij een:

(Senior) OCE-deskundige (fulltime)


Als (Senior) OCE-deskundige ben je verantwoordelijk voor de explosievenveiligheid en kwaliteit binnen het project. Je deskundigheidsniveau heeft onder andere betrekking op de interpretatie van (digitale) meetgegevens, aanvullende munitieherkenning (voor- en naoorlogs) en de basisprincipes rondom vernietiging. Je bent verantwoordelijk voor het voeren van een gedegen projectadministratie conform de wet- en regelgeving volgens de WSCS-OCE en het door ons gehanteerde projectmanagementsysteem; het NGE-bodemonderzoek. Daarnaast ben je het aanspreekpunt op het project en informeer je de Projectleider over alle relevante zaken. Je werkgebied is heel Nederland.

Wij verwachten een kandidaat die beschikt over het certificaat Senior OCE-deskundige met minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het opsporingsproces of je beschikt over het certificaat OCE-deskundige met minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met voldoende capaciteit om door te groeien naar Senior OCE-deskundige. Je bent communicatief sterk, flexibel, klant- en oplossingsgericht, stressbestendig en kunt prima functioneren in ons dynamische team. Je bent gedreven en gezond (lees: fit).

Wij bieden een afwisselende fulltime functie in een enthousiast bedrijf, waar gevoel voor humor en flexibiliteit zeer belangrijk zijn. Als OCE-deskundige krijg je een gedegen opleiding bij ons eigen opleidingscentrum om door te groeien naar Senior OCE-deskundige. Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Stuur dan je brief met curriculum vitae naar: 
REASeuro, T.a.v. Judith de Klijn, e-mailadres: j.deklijn@reaseuro.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 


 

Ter versterking van onze afdeling Operaties zoeken wij een

Projectcoördinator / Werkvoorbereider (fulltime)


Als Projectcoördinator / Werkvoorbereider ben je de spil van de projectorganisatie en werk je nauw samen met de Bedrijfsleider, Projectleiders, Teamleiders, Commercieel Managers, opdrachtgevers en onderaannemers.

Je taken bestaan uit het organiseren van de werkvoorbereiding inclusief het opstellen van projectplannen en rapportages met betrekking tot het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven ten behoeve van (inter)nationale projecten. Je hebt contact met opdrachtgevers, gemeenten, hulpverleningsdiensten e.d. Je coördineert de opmaak van GIS kaartmateriaal en/of Autocad tekeningen met de GIS-Operator en de aanlevering van benodigde NGE, civiel- en milieutechnische middelen op projectlocaties.

Wij verwachten een kandidaat met een HBO werk- en denkniveau, die communicatief sterk en commercieel vaardig is, zich flexibel op kan stellen, klantgericht, oplossingsgericht, nauwkeurig, accuraat, analytisch en stressbestendig is, milieu- en civieltechnisch inzicht heeft, die kennis heeft van MS Office en Autocad/GIS en prima kan functioneren in ons dynamische team. Relevante milieu- en civieltechnische werkervaring is vereist. Talenkennis zowel mondeling als schriftelijk in de Nederlandse en Engelse taal is een must, Duits is gewenst.

Wij bieden een afwisselende fulltime functie in een enthousiast bedrijf, waar gevoel voor humor en flexibiliteit zeer belangrijk zijn. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden tot doorgroeien zijn prima.

Interesse?
Stuur dan je brief met curriculum vitae per e-mail naar:
REASeuro - t.a.v. Judith de Klijn - e-mailadres: j.deklijn@reaseuro.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 


 

Ter versterking van onze afdeling Operaties zoeken wij een

Assistent OCE-deskundige (fulltime)


Je taken bestaan o.a. uit het opsporen van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog: het direct uitvoeren van computerondersteunde detectie, assistentie bij benaderwerkzaamheden en alle voorkomende ondersteunende (veld)werkzaamheden binnen het NGE-bodemonderzoek onder verantwoordelijkheid van de (Senior) OCE-deskundige conform het projectplan. Je werkgebied is heel Nederland.

Wij verwachten een kandidaat met een MBO werk- en denkniveau met een technische affiniteit, die communicatief vaardig is, kennis heeft van Autocad en prima kan functioneren in ons team. Je bent gedreven en gezond (lees: fit). Werkervaring in de explosieven opsporing is een pré. Talenkennis zowel mondeling als schriftelijk in de Nederlandse en Engelse taal is een must, Duits is gewenst.

Wij bieden een afwisselende fulltime functie in een enthousiast bedrijf, waar gevoel voor humor en flexibiliteit zeer belangrijk zijn. Je krijgt een gedegen opleiding bij ons eigen opleidingscentrum en doorgroeien binnen de afdeling Operaties behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Stuur dan je brief met curriculum vitae per e-mail naar:
REASeuro - t.a.v. Judith de Klijn - e-mailadres: j.deklijn@reaseuro.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 


 

Ter versterking van onze afdeling Offshore zoeken wij een

(Senior) OCE-deskundige Offshore


Als (Senior) OCE-deskundige Offshore ben je primair verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van offshore UXO-detectie, identificatie en clearance operaties. Je leidt het UXO-team op de projectlocatie en zorgt ervoor dat alle operaties worden uitgevoerd in overeenstemming met de projecteisen inzake kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Buiten het managen van UXO-operaties, ben je ook actief betrokken bij tenders, research en development projecten en bij het assisteren bij de ontwikkeling van maritieme UXO-cursussen. Je deskundigheidsniveau heeft onder meer betrekking op de interpretatie van (digitale) detectiegegevens, munitie-identificatie (voor- en naoorlogs) en de principes van UXO-ruiming en vernietiging. Je bent verantwoordelijk voor het voeren van een gedegen projectadministratie in overeenstemming met internationale en Nederlandse wet- en regelgeving. U rapporteert aan de Projectmanager en uw werkgebied is overwegend Noordwest-Europa, hoewel dit zich zo nu en dan naar andere delen van de wereld kan uitbreiden.

Wij verwachten een kandidaat die beschikt over het certificaat Senior OCE-deskundige met minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in maritieme UXO-operaties of je bent in het bezit van het certificaat OCE-deskundige met minimaal 1 jaar maritieme UXO-ervaring met voldoende capaciteit om te groeien naar Senior OCE-deskundige. Je bent communicatief sterk, flexibel, klant- en oplossingsgericht, stressbestendig en kunt prima functioneren in ons dynamische team. Je bent gedreven en gezond (lees: fit).

Wij bieden een dynamische fulltime functie in een enthousiast bedrijf, waar gevoel voor humor en flexibiliteit zeer belangrijk zijn. Als OCE-deskundige krijg je een gedegen training bij ons eigen opleidingscentrum om door te groeien naar Senior OCE-deskundige. Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Stuur dan je brief met curriculum vitae per e-mail naar:
REASeuro - t.a.v. Judith de Klijn - e-mailadres: j.deklijn@reaseuro.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 


 

To strengthen our Offshore team we are looking for a

(Senior) UXO-expert Offshore


As a (Senior) UXO-expert Offshore you are directly responsible for the safe execution of offshore UXO detection, identification and clearance operations. You manage the UXO team at the project location and ensures that all operations are being executed in line with the project requirements on quality, health, safety and environment. Besides managing UXO operations, you also share your knowledge and expertise on tenders, research and development projects and by assisting in the development of marine UXO courses. Your level of expertise relates among other things to the interpretation of (digital) detection data, ammunition identification (pre- and post-war) and the principles of UXO clearance and disposal. You are responsible for carrying out a thorough project administration in accordance with international and Dutch laws and regulations. You report to the Projectmanager and your work area is predominantly North Western Europe, although this could expand to other parts of the world occasionally.

We expect a candidate who is a certified (Senior) UXO-expert with at least 2 years demonstrable experience in marine UXO operations or you are a certified UXO-expert with at least 1 year experience with sufficient capacity to grow to Senior UXO-expert. You are highly communicative, flexible, customer and solution-oriented, stress-resistant and can function perfectly in our dynamic team. You are driven and healthy (read: fit).

We offer a dynamic fulltime position in an enthusiastic company, where sense of humour and flexibility are very important. As an UXO-expert you will receive thorough training at our own training centre to develop into a Senior UXO-expert. We also provide good secondary employment conditions.

Interested?
Send your motivation letter and curriculum vitae to:
REASeuro - to Judith de Klijn - e-mail address: j.deklijn@reaseuro.com

Acquisition as a result of this vacancy is not appreciated.

 


 

Ter aanvulling van onze afdeling Advies zoeken wij een

Junior Historicus (fulltime)


Ter voorbereiding op grondverzettende werkzaamheden is onze afdeling Advies verantwoordelijk voor de uitvoering van het Historisch Vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven afkomstig uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog en hoe hier op een veilige manier mee om te gaan. Wij verstrekken advies aan o.a. overheidsinstellingen en ingenieursbureaus.

Je taken bestaan uit het uitvoeren van historisch onderzoek met betrekking tot het opsporen van niet gesprongen explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog; het definiëren van de probleemstelling, het uitwerken van advies in de vorm van brieven, rapporten en verslagen en het verzorgen van de projectadministratie. Een onderdeel van het vooronderzoek is het raadplegen van literatuur, archieven en/of luchtfoto’s uit de Eerste, Tweede Wereldoorlog en van internationale militaire conflicten. Tevens ben je medeverantwoordelijk voor het beheer van het historisch archief en het onderhouden van contacten.

Wij verwachten een kandidaat met een universitaire opleiding in het vakgebied Geschiedenis met affiniteit voor de Eerste, Tweede Wereldoorlog en andere internationale militaire conflicten, die gestructureerd en accuraat werkt en verder ook analytisch, stressbestendig en communicatief is. Talenkennis zowel mondeling als schriftelijk in de Nederlandse en Engelse taal is een must, Frans en Duits is gewenst. Kennis van de bodem en civiele techniek is een pré.

Wij bieden een afwisselende fulltime functie in een enthousiast bedrijf, waar gevoel voor humor en flexibiliteit zeer belangrijk zijn met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Stuur dan je brief met curriculum vitae vóór 1 februari 2019 per e-mail naar: REASeuro - T.a.v. Judith de Klijn - j.deklijn@reaseuro.com - (013) 518 60 76.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

neem contact op